Оптимизиране на транспортните решения

RO BG EN

Contact

Северна България:
Кирил Николов
Тел: +359 894 929 382
Имейл: kiril@otto-trailer.com
 
Южна България: 
Николай Дерлоков
Тел: +359 893 313 113
Имейл: nikolay@otto-trailer.com

 

ОТТО ТРЕЙЛЪР БЪЛГАРИЯ ООД
Бул. Околовръстен път 757,
София, България
Имейл: info@otto-trailer.com